Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť La Virtu, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
La Virtu, s.r.o.
Kragujevská 8414
010 01 Žilina
Slovenská republika

tel.: +421 911 36 08 06
email: [email protected]

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Č.účtu/kód: 4006824607/7500
IBAN: SK07 7500 0000 0040 0682 4607
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 44 281 218
DIČ: 2022681111
IČ DPH: SK2022681111
Spoločnosť La Virtu, s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, 011 79 Žilina
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

Tel: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: [email protected]   

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
La Virtu,s.r.o.
Kragujevská 8414/4
010 01 Žilina
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci:

Katarína Podmalíková
Kontakt: [email protected]
Zápis v OR: Okresný súd Žilina
Oddiel Sro, vložka číslo: 50091/L

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.) na uvedených kontaktoch alebo cez e-mail.